Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Co je plazma?


Plazma představuje asi 55% naší krve a obsahuje 91% vody.

Krevní plazma obsahuje více než 120 různých proteinů, které přebírají životně důležité funkce jako je například obrana před infekcemi nebo srážení krve při poranění.

Pomocí genetické techniky se krevní plazma nedá vyrobit. Proto jsou tisíce nemocných lidí odkázány na pomoc dobrovolných dárců/dárkyň plazmy.

Oblasti použití

Proteiny:

4 % faktory způsobující srážení krve
60 % albumin
36 % globuliny

V chirurgii, v úrazové medicíně a při léčbě mnoha těžkých onemocnění se krevní plazma nedá ničím nahradit. K výrobě léků lze z plazmy izolovat více než 20 proteinů. Jejich vlastnosti mohou být cílevědomně nasazeny a tyto proteiny dále zpracovány v životně důležitých lécích.

K nejdůležitějším výrobkům z krevní plazmy patří:

Albumin se používá při těžkých zraněních, velkoplošných popáleninách, vyčerpávajících onemocněních rakovinou (např. po chemoterapii) a při silných ztrátách krve.

Imunglobuliny se nasazují při léčení

  • životu nebezpečných infekcí jako je tetanus, vzteklina, zápal mozkových blan po nákaze klíštětem
  • lidí, kteří se narodili s vrozeným nedostatkem protilátek. Tito lidé lze pomocí preparátů s imoglobulínem úspěšně léčit.
  • komplikací v těhotenství. Různý rhésus faktor matky a otce mohou v těhotenství vést ke komplikacím. Preparát z plazmy zabraňuje senzibilizaci matky na rhésus faktor.

Fibrinogen se nasazuje především při vnitřních zraněních a k lokálnímu uzavření ran. Také v neurochirurgii lze natržené šlachy a nervové svazce znovu spojit pomocí lepidla z fibrinogenu. 

Faktory způsobující srážení krve
Léky s těmito proteiny, které jsou zodpovědné za srážení krve (na př. Faktor VIII) lze lidem stižených krvácivostí umožnit normální život. Pro tyto pacienty je ale v každém případě nutná celoživotní léčba za pomoci koncentrovaných faktorů.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.